Kategoriler
Genel PERSONEL

PERSONEL PANELİ

Burada personel listesi, izin listesi, avans ve masraf listesi gibi seçenekler mevcuttur, ekleme yaparken + işaretinden yeni oluştur dediğimiz zaman seçeceğimiz herhangi bir personel için form doldurabiliriz. Onayla dediğimiz zaman ilgili birimlere iletilir ve bunun onaylanmasını ya da red vermesini bekleriz. Kolay ve pratik şekilde isteklerinizi tek bir ekran üzerinde yetkili kişilere iletebilirsiniz.